Prohlášení o ochraně osobních údajů

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Ing. Darina Waldhauserová, IČO: 07067712 se sídlem Sokolská 217/1 Litoměřice 412 01 (dále jen: „správce“).

Kontaktní údaje správce jsou: Ing. Darina Waldhauserová, adresa: Žalhostice 73, Žalhostice 411 01, e-mail: labskavyhlidka@email.cz, telefon: +420 776 598 048.


Ing. Darina Waldhauserová neshromažďuje žádná osobní data, která by mohla identifikovat specifickou osobu, kromě případů, kdy osoba sama poskytne Ing. Darině Waldhauserové tato data dobrovolně. Takováto data mohou být získána v případě, kdy si osoba dobrovolně pošle poptávku za účelem využívání služeb Ing. Dariny Waldhauserové. Jakékoliv osobní informace identifikující konkrétní osobu nebudou předány, ani prodány třetí straně, kromě případů kdy na to uživatel bude upozorněn v době sběru dat.

Ing. Darina Waldhauserová si vyhrazuje právo provádět analýzy o chování uživatelů na svých internetových stránkách. Mezi tyto analýzy patří např.: měření návštěvnosti, počet uživatelů shlédnuvších reklamní banner a počet kliknutí na jednotlivý banner, tato data jsou k dispozici též jednotlivým zadavatelům reklamy – vždy jako statistický přehled, nikoliv jmenovitě.

Uživatelé by si měli být vědomi skutečnosti, že některé informace o uživatelích mohou být automaticky sbírány v průběhu standardních operací našeho serveru (např. IP adresa uživatelova počítače) a také při použití cookies (malé textové soubory, které se ukládají na uživatelově počítači a server podle nich dokáže rozpoznat uživatele, který ho již jednou navštívil a poté zaznamenávat jeho chování a podle toho například přizpůsobit design a obsah nebo lépe zaměřovat reklamní kampaně). Cookies nejsou programy, které by mohly způsobit škodu na uživatelově počítači. Většina prohlížečů nabízí možnost neakceptovat cookies – elekronický obchod však nebude bez povolených cookies fungovat korektně.

Na žádost uživatele podnikne Ing. Darina Waldhauserová veškeré finančně přiměřené kroky k odstranění všech osobních dat daného uživatele.

Platné od 9.11.2019